Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace

Inicjatywa pn. „Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace” jest współfinansowana przez Unię Europejską i otrzymuje wsparcie finansowe z Interreg Baltic Sea Region. Jest realizowana w okresie od VIII 2023 r. do VII 2025 r. w krajach Regionu Morza Bałtyckiego (Estonii, Finlandii, Łotwie, Norwegii i Polsce), a zarządzana przez Sekretariat Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (NDPHS). W Polsce rolę głównego wykonawcy pełni Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Projekt ma na celu wzmocnienie systemu OSH we wspieraniu zakładów pracy w zarządzani ryzykami psychospołecznymi w miejscu pracy. Potrzeba jego podjęcia wynika z faktu, iż dotychczas działania systemu OSH skupiają się głównie na prewencji tradycyjnych zagrożeń środowiska pracy. Zainicjowanie w projekcie zmiany takiego podejścia ma nastąpić poprzez powołanie społeczności polityków, naukowców, pracodawców, przedstawicieli pracowników, profesjonalistów OSH (m.in. bhp i medycyny pracy) oraz podmiotów zajmujących się ich kształceniem w celu analizy adekwatności polityk, praktyk i edukacji w systemie OSH do wspierania zakładów pracy w promowaniu zdrowia psychicznego pracowników. Analiza ta ma posłużyć zaproponowaniu niezbędnych usprawnień systemu OSH.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

 

, Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace

Skip to content