Praca może wydłużyć życie i poprawić zdrowie. Ale jaka ta praca być powinna? – komentarz ekspercki dr Elżbiety Korzeniowskiej