Promocja szczepień ochronnych dla pracowników ochrony zdrowia w Europie (HProImmune)

Promotion of Immunization for Health Professional In Europe (HProImmune)
Źródło finansowania – Program Zdrowie Publiczne (2011-2014)
Główny wykonawca – Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS), Grecja

Cele projektu:

 • Zwiększenie korzystania ze szczepień ochronnych przez pracowników służby zdrowia

Działania służące realizacji celów:

  • Zidentyfikowanie przykładów dobrej praktyki dotyczących szczepień profesjonalistów służby zdrowia.
  • Zidentyfikowanie zachowań i barier w korzystaniu ze szczepień ochronnych pracowników służby zdrowia.
  • Opracowanie bazy danych dla pracowników służby zdrowia zawierającej informacje dotyczące specyficznych szczepień realizowanych na terenie Unii Europejskiej.
  • Opracowanie materiałów edukacyjnych dla profesjonalistów zdrowia publicznego oraz służby zdrowia zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.
  • Opracowanie rekomendacji dla decydentów.
  • Opracowanie, pilotaż i upowszechnianie zestawu narzędzi promujących szczepienia wśród pracowników opieki zdrowotnej (The HCW Immunization Promotion Toolkit) zawierających zalecenia i wskazówki dotyczące odpowiednich sposobów komunikacji.

Produkty projektu dostępne online:
Zestaw poradników

Materiały promocyjno-informacyjne
Broszura informacyjna
Plakat informacyjny

Strona internetowa: www.hproimmune.eu

Skip to content