Seminarium „Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie?”

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie?”.  Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli pracodawców, którzy promują zdrowy styl życia swojego personelu i którzy praktycznie zajmują się wdrażaniem działań prozdrowotnych w swoich firmach. Zapraszamy zarówno te osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych spotkaniach Akademii Kompetencji Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy, jak i te, które nie miały jeszcze okazji brać w nich udziału.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br. w Łodzi, w Hotelu Novotel, al. Piłsudskiego 11A, między godziną 10.00 a 14.00. Seminarium będzie przebiegać w kameralnej atmosferze, w interaktywnej formie miniwykładów, warsztatów oraz swobodnej dyskusji, pozwalającej na wymianę doświadczeń pomiędzy reprezentantami firm. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, zapraszamy na przerwę kawową i obiad.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy na czym polega problem zmęczenia pracowników, jakie są jego przyczyny i konsekwencje, jak poszczególne grupy personelu, zwłaszcza odmienne pokolenia, różnią się w tych kwestiach;
  • przedstawimy różne podejścia do badania zmęczenia oraz różne metody i uznane w świecie narzędzia jego pomiaru;
  • przedyskutujemy zalety i wady wybranych narzędzi pomiaru zmęczenia, uwarunkowania ich zastosowania, użyteczność dla programu promocji zdrowia personelu firm;
  • wspólnie zastanowimy się, jak w oparciu o wynik diagnozy skutecznie zmniejszać poziom zmęczenia wśród personelu firmy.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie seminarium promujzdrowiewpracy.pl