Zdrowie w pracy w starzejącej się Europie

Healthy work in an ageing Europe
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2004 – 2005)
Główny wykonawca – Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, Austria

Cele projektu:

  • Zebranie i analiza danych i wskaźników dotyczących wpływu starzenia się społeczeństwa i siły roboczej na zdrowie publiczne w Europie.
  • Stworzenie raportu na temat starzejącej się siły roboczej i społeczeństwa Europy.
  • Zgromadzenie i analiza informacji nt. istniejących praktyk, strategii i polityki nakierowanej na poprawę stanu zdrowia oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu poprzez oddziaływanie na odpowiednie determinanty zdrowia w starzejącej się sile roboczej Europy.
  • Przygotowanie nowego ciała doradczego (working party) w obszarze informacji zdrowotnej i pracy oraz powołanie go w celu prowadzenia działań i monitoringu zagadnień związanych ze zdrowiem i pracą.

Produkty projektu dostępne online:
Healthy Work in an Ageing Europe. Strategies and Instruments for Prolonging Working Life

Healthy Work in an Ageing Europe – A European Collection of Measure for Promoting the Health of Ageing Employees at the Workplace, 2005