Zdrowie w świecie pracy – przedłużanie lat w zdrowiu

Health in the World of Work – Prolonging Healthy Working Years
Źródło finansowania – Program: Zdrowie Publiczne (2005-2008)
Główny wykonawca – Finnish Institute of Occupational Health, Finlandia

Cele projektu:

  •  Opracowanie zaleceń dotyczących wspierania promocji zdrowia w miejscu pracy i dobrostanu pracujących w krajach UE, do zatwierdzenia podczas nieformalnego spotkania ministrów zdrowia opieki społecznej i pracy Państw Członkowskich Wspólnot.