Wielkość czcionki:

Projekty

2013


Rola Internetu w kształtowaniu relacji lekarz-pacjent2012


Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (SPPW)

Nowe media w promocji zdrowia pracujących


2011


Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca (PH Work)


2010


Rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu w miejscu pracy (EWA)

Promocja zdrowia psychicznego – podręczniki (MHP Hands)Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców (CAN)

2009


Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników (MEPMIS)


2008


Promocja szczepień ochronnych dla pracowników ochrony zdrowia w Europie (HProImmune)Wzmocnienie kompetencji nisko wykształconych pracowników w zakresie ich wyborów zdrowotnych w kontekście zmian na rynku pracy (LEECH)


2007


Profilaktyka otyłości w miejscu prac (GPOW)

Zarządzanie zdrowiem starszych pracowników w miejscu pracy (WHM-Ageing)

Przełożenie rekomendacji lizbońskich na program e-learning dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracujących (ELWHP)


2005


Stworzenie Europejskiego Raportu nt. zdrowia w pracy oraz ustanowienie mechanizmów dla upowszechniania i współpracy w krajach wchodzących i kandydujących do UE (WORKHEALTH II)
Move Europe – kampania promująca poprawę stylu życia w ramach programu promocji zdrowia w miejscu pracy w Europie (MoveEurope)Health in the World of Work – Prolonging Healthy Working Years (HWW)
Promocja zdrowia w miejscu pracy, narodowe polityki i strategie w poszerzonej Europie (WHP in Europe)

Rozwijanie struktur dla upowszechniania wzorów dobrej praktyki w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE (Dragon Fly)


2004


Zdrowie w pracy w starzejącej się Europie (HWAEurope)


2000


Zdrowe miejsce pracy – Europejska sieć współpracy na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu (HWPTobacco)


do góry