Wielkość czcionki:

Projekty

2016

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujacych w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy


2015

Konstrukcja i walidacja narzędzia kwestionariuszowego do pomiaru rozpowszechnienia hazardu problemowego i patologicznego (w tym online) wśród adolescentów oraz podręcznika metodycznego do jego stosowania

Potrzeby i satysfakcja z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat

Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych


2013Rola Internetu w kształtowaniu relacji lekarz-pacjent


2012
Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (SPPW)

Nowe media w promocji zdrowia pracujących


2011


Promocja zdrowego środowiska pracy pracowników z chorobami przewlekłymi – Zdrowie publiczne i praca (PH Work)


2010


Rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu w miejscu pracy (EWA)


Promocja zdrowia psychicznego – podręczniki (MHP Hands)


Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców (CAN)


2009


Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników (MEPMIS)


2008

Promocja szczepień ochronnych dla pracowników ochrony zdrowia w Europie (HProImmune)

Wzmocnienie kompetencji nisko wykształconych pracowników w zakresie ich wyborów zdrowotnych w kontekście zmian na rynku pracy (LEECH)


2007


Profilaktyka otyłości w miejscu prac (GPOW)


Zarządzanie zdrowiem starszych pracowników w miejscu pracy (WHM-Ageing)Przełożenie rekomendacji lizbońskich na program e-learning dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracujących (ELWHP)


2005
Stworzenie Europejskiego Raportu nt. zdrowia w pracy oraz ustanowienie mechanizmów dla upowszechniania i współpracy w krajach wchodzących i kandydujących do UE (WORKHEALTH II)


Move Europe – kampania promująca poprawę stylu życia w ramach programu promocji zdrowia w miejscu pracy w Europie (MoveEurope)Health in the World of Work – Prolonging Healthy Working Years (HWW)Promocja zdrowia w miejscu pracy, narodowe polityki i strategie w poszerzonej Europie (WHP in Europe)


Rozwijanie struktur dla upowszechniania wzorów dobrej praktyki w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy w krajach przystępujących i kandydujących do UE (Dragon Fly)


2004Zdrowie w pracy w starzejącej się Europie (HWAEurope)


2000

Zdrowe miejsce pracy – Europejska sieć współpracy na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu (HWPTobacco)


do góry